Service

Trenger dere service på varmepumpen?

Vi har mange års erfaring med vedlikehold og service av varmepumper.
Når vi er på service sjekker vi:
Kontrollerer og justerer væske strøm på kuldebærer krets
Kontrollerer og justerer væske strøm på varmekrets
Kontrollerer og lufting av rør og varmtvannsbereder
Kontrollere smussfilter på kuldebærer kretsen, rengjørers ved behov
Kontrollere smussfilter på varmekretsen, rengjørers ved behovKontroll av væskemengde på kuldebærer kretsen
Kontroll av eventuelle lekkasjer og ulyder i og utenfor varmepumpen
Kontroll av alarmlogg, forekommer drifts forstyrringer, utbedres årsaken
Kontroll av antall driftstimer
Kontroll av antall start og stopp på kompressor
Kontroll av alle temperaturfølere
Varme og varmtvanns innstillinger optimaliseres
Avlesning av strømtrekk på kompressor.

Ta kontakt med oss på telefon 23 17 20 00