I 2020 blir det totalforbud mot å fyre med fossil olje. Det vil si at alle med oljefyr eller oljetank må bytte til en mer klimavennlig løsning.
Hovedårsaken er at oljefyring står for ekstremt store CO2- utslipp.

Et slikt forbud fra myndighetene medfølger en rekke fordeler for deg som bruker, når du slipper risikoen for oljelekkasje eller oljelukt. Og når du går over til en mer fornybar varmeløsning, vil du finne ut at dette er langt mer økonomisk besparende sammenlignet med oljefyr.
Så i tillegg til å øke sikkerheten rundt din bolig, sparer du også penger.

Trenger ikke å være komplisert å bytte fra oljefyr
Vi i Fossum & Kristiansen AS har lang erfaring med varmeløsninger og energiøkonomisering. Vårt fokus er å installere langt mer klimavennlig varmeløsninger.
Vi benytter oss av bergevarme og luft-til- vann-varmepumpe når disse to er svært effektive og prisbesparende.

Ved å benytte deg av våre tjenester vil du ha full kontroll i fra du fjerner oljefyren til du har ny varmeløsning installert i din bolig. Det er mange tekniske aspekter som må gjøres riktig, så lenge man vet hvilke metoder og hvordan man installerer de, er det en garanti at du sparer penger allerede første året.

Du kan fortsatt søke om ENOVA- støtte i 2019
Dersom du har oljefyr i din bolig, kan du fortsatt søke om ENOVA- støtte. Frem til 2019 har støtten vært på kr. 20.000,-
I 2019 halveres støtten til kr. 10.000,- mens ordningen forsvinner i 2020. Så dette begynner å haste, dersom du skal få fullt utbytte av å fjerne oljefyr.

Vi kan forstå at dette med å fjerne oljefyr er en ukjent prosess. Derfor kan du trygt benytte deg av vår fagekspertise og erfaring for å gjøre det rette valget. Ved hjelp av noen enkle stikkord fra deg, vet vi raskt hvordan vi kan bistå deg.