I 2020 blir det totalforbud mot fyring med oljetank og parafintank. Alle boliger som benytter seg av oljetank eller parafintank må kvitte seg med fyringstanker innen 2020 og samtidig installere mer klimavennlige varmeløsninger.
Hovedårsaken til fjerning av oljetank og parafintank er på grunn av deres store CO2- utslipp. I tillegg har tiden skapt langt mer effektive og rimeligere varmeløsninger.

Et forbud med mange fordeler
Å fjerne olje- og parafintank er et forbud som gir deg som sluttbruker gode fordeler. For når du har byttet til en gunstig løsning, vil du raskt kunne se hva energiøkonomisering utgjør i praksis når du får langt lavere oppvarmingskostnader. I enkelte tilfeller har vi i Fossum & Kristiansen AS sett at en privatbolig kan spare opptil kr.50-80.000,- på utgifter
i forbindelse med oppvarming i boligen.

Velg riktig løsning og bli med å spar penger
Det eneste du må gjøre for å bedre energiøkonomiseringen er å gjøre de rette tingene helt korrekt. Helt fra du bestemmer deg for å fjerne olje-eller parafintank til du har ny varmeløsning installert. Har man fulgt alle stegene riktig, er dette garantert suksess. Det er derfor anbefalt at du tar i bruk en fagperson i en slik prosess.

Vi i Fossum & Kristiansen AS hjelper deg med å gjøre de rette tingene fra befaring til ferdiginstallering. Vi benytter oss av bergvarme og luft-til- vann varmepumpe når disse to er svært effektive for besparing og bedre inneklima.

Visste du at du kan fortsatt søke om ENOVA- støtte i 2019?
Dersom du har oljefyr i din bolig, kan du fortsatt søke om ENOVA- støtte. Frem til 31.12.2018 er støtten på kr. 20.000,- for fjerning av oljetank og fyrkjel Du får kr 30 000,- for å installere en bergvarmepumpe . Dvs at du kan få 50 000,- i støtte ved en bergvarmepumpeinstallasjon .
I 2019 halveres støtten til kr. 10.000,- for fjerning av oljetank og fyrkjel mens ordningen forsvinner helt 01.01.2020 2020. Så dette begynner å haste, dersom du skal få fullt utbytte av å fjerne oljefyr.

FINANSIERING:

Vi tilbyr inntil 100% finansiering av varmepumpeanlegg gjennom Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Kontakt oss for info og veiledning i søknadsprosessen.

.