I oktober 2017 sendte Miljødirektoratet forslag til Regjeringen om forbud mot nedgravde oljetanker: «Alle nedgravde tanker som ikke er i bruk, må tømmes, rengjøres og graves opp – uavhengig av hvor stor tanken er».
Vi i Fossum & Kristiansen AS hjelper deg med å fjerne nedgravd oljetank, og kan sørge for rask prosedyre og profesjonelt utført arbeid.

Hva koster det å fjerne nedgravd oljetank?
Hvor mye du må ut med, avhenger av hva som må gjøres med den oljetanken du har. Du må trolig regne med en kostnad på mellom 10 000 og 30 000 kroner for å få fjernet – eventuelt fylt og avstengt tanken.

Visste du at du kan fortsatt søke om ENOVA- støtte i 2019?
Dersom du har oljefyr i din bolig, kan du fortsatt søke om ENOVA- støtte. Frem til 31.12.2018 er støtten på kr. 20.000,- for fjerning av oljetank og fyrkjel får du kr 30 000,- for å installere en bergvarmepumpe . Det vil si at du kan få 50 000,- i støtte ved en bergvarmepumpeinstallasjon.

I 2019 halveres støtten til kr. 10.000,- for fjerning av oljetank og fyrkjel mens ordningen forsvinner helt 01.01.2020 2020. Så dette begynner å haste, dersom du skal få fullt utbytte av å fjerne oljefyr.

FINANSIERING
Vi tilbyr inntil 100% finansiering av varmepumpeanlegg gjennom Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Kontakt oss for info og veiledning i søknadsprosessen.