I 2020 blir det totalforbud mot å fyre med fossil olje. Det vil si at alle med oljefyr eller oljetank må bytte til en mer klimavennlig løsning. Vi anbefaler deg å tømme og sanere oljetanken i god tid, slik at den er klar for fjernes og byttes ut.

Alt fra A-Å
Vi tømmer, rengjør og kontrollerer din oljetank. Skal den fjernes kan vi også være behjelpelige med rensing og attestasjonsskjema for destruksjon eller fylle tanken med masser dersom den skal ligge nedgravd og kobles ut

Visste du at du kan fortsatt søke om ENOVA- støtte i 2019?
Dersom du har oljetank kan du fortsatt søke om ENOVA- støtte. Frem til 31.12.2018 er støtten på kr. 20.000,- for fjerning av oljetank og fyrkjel. Du får kr 30 000,- for å installere en bergvarmepumpe . Det vil si at du kan få 50 000,- i støtte ved en bergvarmepumpeinstallasjon.

I 2019 halveres støtten til kr. 10.000,- for fjerning av oljetank og fyrkjel mens ordningen forsvinner helt 01.01.2020 2020. Så dette begynner å haste, dersom du skal få fullt utbytte av å fjerne oljetank.

FINANSIERING
Vi tilbyr inntil 100% finansiering av varmepumpeanlegg gjennom Sparebank 1 Hallingdal Valdres. Kontakt oss for info og veiledning i søknadsprosessen.