Kjært barn har mange navn sies det. Samme kan sies om væske-til-vann- varmepumpe. For har du ikke hørt dette begrepet tidligere, kjenner du kanskje igjen begrep som bergvarmepumpe, jordvarmepumpe eller sjøvarmepumpe?
Felles for disse pumpesystemene er at de bruker energi lagret i fjell, jord eller sjø og som hentes inn til boligen for oppvarming av vann til radiatorer eller vannbåren varme.

Vi i Fossum & Kristiansen AS har lang erfaring med salg og montering av væske-til- vann- varmepumpe, og kan bistå et hvert hjem med en smartere energiløsning.

Noen fordeler med væske-til-vann-varmepumpe
– Fornybar varmekilde som også gir lave energiutgifter.
– Bedre inneklima.
– Miljøvennlig løsning sammenlignet med tradisjonell oppvarming.
– Du får inntil 30.000 kroner i støtte når du skaffer deg en væske-til-vann-varmepumpe.

Installere væske-til-vann- varmepumpe gratis?
Som nevnt overfor kan du motta inntil kr. 30.000,- i stønad for installasjon av væske-til- vann- varmepumpe. ENOVA gir stønad for deg som installerer væske-til-vann- varmepumpe i din bolig eller fritidsbolig.

Vi forstår at fagfeltet er ukjent for deg. Vi kan hjelpe deg til rett valg ved hjelp av enkle stikkord.

Dersom du ønsker mer informasjon vedrørende væske-til-vann- varmepumpe er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Fossum & Kristiansen AS.